Témy

 1. Zlievarenské vlastnosti kovov a ich zliatin
 2. Zlievarenské formovacie materiály. Vtoková sústava odliatku
 3. Výroba foriem a jadier
 4. Príprava tekutých kovov a zliatin
 5. Špeciálne spôsoby výroby odliatkov
 6. Rozdelenie technológie zvárania a definovanie základných druhov
 7. Zváranie elektrickým oblúkom – podstata procesu
 8. Zváranie pod tavivom
 9. Zváranie v ochranných atmosférach plynov
 10. Odporové zváranie – podstata procesu, rozdelenie
 11. Technológia a aplikácia spájkovania
 12. Tepelné delenie materiálov – podstata procesu, spôsoby
 13. Rozdelenie technologických tvárniacich procesov
 14. Operácie strihania – rozdelenie a princíp
 15. Operácie ohýbania – rozdelenie a princíp
 16. Operácie ťahania – rozdelenie a princíp
 17. Operácie tlačenia – rozdelenie a princíp
 18. Operácie pretlačovania – rozdelenie a princíp
 19. Operácie voľného kovania – rozdelenie
 20. Operácie valcovania – rozdelenie a princíp
 21. Ohýbanie na lisoch – princíp a použitie
 22. Ťažná sila, pridržiavacia sila, určenie počtu ťažných operácií
 23. Zápustkové‚ kovanie na bucharoch a lisoch
 24. Spracovanie plastov
 25. Klasifikácia procesov obrábania a ich stručná charakteristika
 26. Charakterizujte metódy výroby rotačných plôch (sústruženie, vŕtanie)
 27. Vzájomné pôsobenie nástroj – obrobok (pohyby pri sústružení, prierez rezu)
 28. Charakterizujte frézovanie obvodové (rezný pohyb, druhy nástrojov, prierez rezu), súbežné a protibežné frézovanie
 29. Materiály pre rezné nástroje – rozdelenie a stručná charakteristika z pohľadu použitia
 30. Charakterizujte brúsenie, zvláštnosti procesu brúsenia, rozdelenie spôsobov brúsenia rotačných plôch
 31. Brúsne nástroje – druh brusiva, tvrdost, zrnitosť brusných kotúčov a požiadavky na voľbu brusného kotúča
 32. Vzájomné pôsobenie nástroj – obrobok (pohyby pri vŕtaní, prierez odrezávanej tresky, metódy vŕtania a ich stručná charakteristika)Počet komentárov: 1 k téme “Témy”

 1. Miloš:

  Zdravim, zaujímal by ma kopírovací spôsob sústruženia tvarových plôch. Nikde som tu nič také nenašiel, môže to sem niekto pridať?
  Ďakujem

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ] • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Projektovanie výroby projektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • 2. Kvalita produkcie Kvalita – splnenie požiadaviek zákazníka… spokojný zákazník, systém manažérstva kvality, zlepšovanie kvality, nástroje kvality


  Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!