Posts Tagged zvarový spoj

Odporové zváranie definujeme ako spôsob zvárania, pri ktorom sa vytvára zvar bez prídavného materiálu krátkodobým prechodom prúdu vysokej intenzity cez miesto zvaru, pri súčasnom pôsobení tlaku. Zvárací proces je charakterizovaný tým, že na dosiahnutie zváracej teploty sa využíva teplo, vyvinuté zváracím prúdom pri spolupôsobení odporov v oblasti zvaru. Základné spôsoby odporového zvárania: bodové zváranie (zvar […]

Plyny musia byt ťažšie ako vzduch a nereagujúce so zvarovým kúpeľom. Neutrálny plyn – Argón Aktívny plyn – CO2 Argón Ručné zváranie sa robí v ochrannej atmosfére argónu jednosmerným prúdom s netaviacou eletródou s priamou polaritou (na mínus pól ) pričom prídavný materiál sa vo forme tyčinky dodáva do elektrického oblúka. Hrúbka do 6 mm. […]

Pri zváraní pod tavivom sa využíva proces, ktorý sa odlišuje od ručného oblúkového zvárania obalenou elektródou týmto: zvára sa s neobaleným holým drôtom oblúk a zvarový kúpeľ sa chráni tavivom podávanie a posuv drôtu sú mechanizované aj zapaľovanie oblúka a vypĺňanie krátera na konci zvaru je automatizované Uvedené zvláštnosti automatického zvárania zabezpečujú zvýšenie produktivity a […]

Zváranie elektrickým oblúkom Najpoužívanejší spôsob tavného zvárania. Zdrojom tepla je elektrický oblúk, ktorý vznikne medzi elektródou a zváraným materiálom (výnimočne medzi dvomi elektródami). Ak ich zapojíme na vhodný zdroj elektrického prúdu, teplom elektrického oblúka nastane miestne natavenie a spojenie – zváranie zváraných súčiastok. Pri zváraní sa používa jednosmerný alebo striedavý prúd o napätí 10 –70 […]

Zváranie Nerozoberateľný spoj materiálov, ktoré majú dobrú zvariteľnosť. Nerozoberateľný spôsob spájania kovových a niektorých nekovových materiálov teplom, teplom a tlakom, alebo len tlakom za použitia prídavného materiálu rovnakého alebo podobného zloženia, alebo bez neho. tavné (plameň, el. oblúk, el. lúč, plazmou) tlakové (za studena – bodové, trením) tavnotlakové (el. odporom)

  • [ Vyhľadaj ]  • [ Zaujímavé linky ]

    • 1. Projektovanie výroby projektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
    • 2. Kvalita produkcie Kvalita – splnenie požiadaviek zákazníka… spokojný zákazník, systém manažérstva kvality, zlepšovanie kvality, nástroje kvality


    Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!