Posts Tagged zliatina

Tavenie Tavenie je tepelno–metalurgický pochod, počas ktorého pridávaním tepla, respektíve vytváraním tepla mení materiál (vsádzka) svoj fyzikálny stav zo stavu tuhého (solidus) do stavu tekutého (likvidus). Na tento prechod je potrebné určité množstvo tepla, ktoré pozostáva z tepla Q1 potrebného na ohrev celej hmotnosti vsádzky z normálnej teploty okolia T0 na teplotu tavenia kovu (prípadne […]

Formovanie ručné strojné Pre výrobu jednorazovej formy sa používa formovací rám, ktorý môže byť kruhového, štvorcového alebo obdĺžnikového tvaru. Steny má perforované (dierované), po stranách má oká. Pri ručnom formovaní sa používajú šablóny: rovinné – priečne a pozdĺžne rotačné Šablóna je modelárske zariadenie (drevené), ktoré má aktívnu hranu vystuženú plechom – pre zvýšenie životnosti. Je […]

Vtoková sústava vtoková sústava vtokový kanál lapač trosky zárezy odliatok

Taviteľnosť Taviteľnosť je schopnosť prechádzať z tuhého do kvapalného skupenstva pri zachovaní chemického zloženia a stupňa čistoty. Vyjadruje sa spotreba tepla na natavenie a prehriatie liatiny. Množstvo tepla: Q=cs(tL-20)m+m.lT+cs´(tp-tL)m

  • [ Vyhľadaj ]  • [ Zaujímavé linky ]

    • 1. Projektovanie výroby projektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
    • 2. Kvalita produkcie Kvalita – splnenie požiadaviek zákazníka… spokojný zákazník, systém manažérstva kvality, zlepšovanie kvality, nástroje kvality


    Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!