Posts Tagged vŕtačka

Vŕtanie Používa sa pri výrobe valcových a niekedy aj tvarových otvorov. Hlavný pohyb je rotačný a vykonáva ho nástroj, vedľajší pohyb (posuv) je priamočiary a tiež ho vykonáva nástroj. νc = π.D.n/1000 (m/min-1) D – priemer obrobku (mm) n – otáčky (min-1) νf = f.n/1000 νe min = νf νe max = √(νf2 + νc2) […]

Sústruženie Z technologického hľadiska možno sústruženie pokladať za základný spôsob obrábania, pretože sa na skladbe strojového obrábania zúčastňuje takmer 30. percentami. Sústruženie má totiž všestranné použitie, pretože ním možno obrábať rozličné vonkajšie aj vnútorné rotačné plochy valcovité, čelné rovinné, kužeľovité, tvarové, guľovité, skrutkovité a iné. rezanie obvykle nástrojom s jednou reznou hranou zaraďuje sa medzi […]

  • [ Vyhľadaj ]  • [ Zaujímavé linky ]

    • 1. Projektovanie výroby projektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
    • 2. Kvalita produkcie Kvalita – splnenie požiadaviek zákazníka… spokojný zákazník, systém manažérstva kvality, zlepšovanie kvality, nástroje kvality


    Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!