Posts Tagged voľné kovanie

Aby sme mohli vyrobiť súčiastky požadovaných tvarov a rozmerov s potrebnými vlastnosťami povrchu, hospodárne a rýchlo, treba ich obrábať rôznymi spôsobmi. Pri obrábaní materiálov (predovšetkým kovov) rezaním mení sa tvar polovýrobku postupným odrezávaním prebytočných vrstiev – prídavkov. Obrobok a nástroj dostávajú taký vzájomný pohyb, pri ktorom vzniká tvar požadovanej súčiastky odrezávaním častíc v tvare triesok. […]

Voľné kovanie je taká technologická operácia, ktorou sa snažíme polotovar priblížiť tvarom i rozmerom hotovej súčiastke. Voľné kovanie rozdeľujeme na ručné a strojné. Ručné sa kove na kovadline ručnými kováčskymi nástrojmi. Materiál sa ohrieva vo vyhni alebo v menších ohrievacích peciach. Ručné kovanie sa v súčasnosti používa veľmi málo (drobné opravy a umelecké kovanie). Strojné […]

  • [ Vyhľadaj ]  • [ Zaujímavé linky ]

    • 1. Projektovanie výroby projektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
    • 2. Kvalita produkcie Kvalita – splnenie požiadaviek zákazníka… spokojný zákazník, systém manažérstva kvality, zlepšovanie kvality, nástroje kvality


    Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!