Posts Tagged pridržiavacia sila

Ťažná sila Pre určenie sily sa vychádza z faktu, že dovolené napätie v kritickom priereze musí byť menšie, ako je medza pevnosti materiálu (σv ≤ Rm), pretože v opačnom prípade (σv ≥ Rm) nedôjde k porušeniu materiálu. Ťažná sila pre ťahanie valcových výťažkov s uvažovaním pevnosti plechu v nebezpečnom priereze sa vypočíta podľa vzorca: Ft […]

  • [ Vyhľadaj ]  • [ Zaujímavé linky ]

    • 1. Projektovanie výroby projektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
    • 2. Kvalita produkcie Kvalita – splnenie požiadaviek zákazníka… spokojný zákazník, systém manažérstva kvality, zlepšovanie kvality, nástroje kvality


    Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!