Posts Tagged priaznivé prvky pri zváraní

Zváranie Nerozoberateľný spoj materiálov, ktoré majú dobrú zvariteľnosť. Nerozoberateľný spôsob spájania kovových a niektorých nekovových materiálov teplom, teplom a tlakom, alebo len tlakom za použitia prídavného materiálu rovnakého alebo podobného zloženia, alebo bez neho. tavné (plameň, el. oblúk, el. lúč, plazmou) tlakové (za studena – bodové, trením) tavnotlakové (el. odporom)

  • [ Vyhľadaj ]  • [ Zaujímavé linky ]

    • 1. Projektovanie výroby projektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
    • 2. Kvalita produkcie Kvalita – splnenie požiadaviek zákazníka… spokojný zákazník, systém manažérstva kvality, zlepšovanie kvality, nástroje kvality


    Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!