Posts Tagged lisovanie

Plasty sú materiály na báze makromolekulárnych látok. Makromolekulárne látky sú organické zlúčeniny, ktoré sa skladajú z makromolekúl. t.j. molekúl s vysokou molekulovou hmotnosťou. Zloženie plastov: Každý plast je v podstate zmesou niekoľkých látok: Spojivo – základná makromolekulová látka tvoriaca plast (polyetylén, polyamid atd.) je nositeľom fyzikálno-mechanických vlastností plastu ako celku. Okrem spojiva sú potrebné aj […]

Najčastejšie sa používajú kovové formy – KOKILA vynútený tlak – môže vzniknúť tlakom piesta (stroje so studenou horizontálnou a vertikálnou komorou) – plnenie je pneumatické, alebo tlakom piesta(s horúcou komorou). plnenie formy odstredivým liatím – plnenie foriem je rýchlejšie ako u gravitačného liatia, ale tuhnutie je gravitačné. vytláčaním z tekutej fázy liatie + lisovanie

  • [ Vyhľadaj ]  • [ Zaujímavé linky ]

    • 1. Projektovanie výroby projektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
    • 2. Kvalita produkcie Kvalita – splnenie požiadaviek zákazníka… spokojný zákazník, systém manažérstva kvality, zlepšovanie kvality, nástroje kvality


    Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!