Posts Tagged legovanie

Tavenie Tavenie je tepelno–metalurgický pochod, počas ktorého pridávaním tepla, respektíve vytváraním tepla mení materiál (vsádzka) svoj fyzikálny stav zo stavu tuhého (solidus) do stavu tekutého (likvidus). Na tento prechod je potrebné určité množstvo tepla, ktoré pozostáva z tepla Q1 potrebného na ohrev celej hmotnosti vsádzky z normálnej teploty okolia T0 na teplotu tavenia kovu (prípadne […]

  • [ Vyhľadaj ]  • [ Zaujímavé linky ]

    • 1. Projektovanie výroby projektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
    • 2. Kvalita produkcie Kvalita – splnenie požiadaviek zákazníka… spokojný zákazník, systém manažérstva kvality, zlepšovanie kvality, nástroje kvality


    Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!