9. Zváranie v ochranných atmosférach plynov

Plyny musia byt ťažšie ako vzduch a nereagujúce so zvarovým kúpeľom.
Neutrálny plyn – Argón
Aktívny plyn – CO2

Argón

 1. Ručné zváranie sa robí v ochrannej atmosfére argónu jednosmerným prúdom s netaviacou eletródou s priamou polaritou (na mínus pól ) pričom prídavný materiál sa vo forme tyčinky dodáva do elektrického oblúka. Hrúbka do 6 mm.
 2. Mechanizované zváranie – Zváranie s taviacou elektródou sa robí jednosmerným prúdom pri obrátenej polarite (zapojený na + pól), väčšie hrúbky ako 2 mm volíme mechanizované zváranie.

CO2

Zváranie v CO2 patrí ku zváraniu aktívnym plynom pričom zvára sa vždy taviacou elektródou jednosmerným prúdom pri obrátenej polarite +.  CO2 pôsobí na materiál oxidačne, je ťažší ako argón, získava sa chemicky v skvapalnenom alebo tuhom stave (suchý ľad). Elektróda musí obsahovať dezoxidačné prvky mangán a kremík.

Poznáme:

 • ručné
 • strojné
 • poloautomatické
 • automatické

Pri tomto spôsobe zvárania je roztavený kúpeľ chránený pred účinkami okolitej atmosféry (hlavne kyslíka a dusíka) ochrannou atmosférou, ktorá môže byť inertná alebo aktívna. Inertné atmosféry nevstupujú do chemických reakcií s tavným kúpeľom. Aktívne atmosféry sa podieľajú na chemických reakciách v tavnom kúpeli, pričom ich pôsobenie je kompenzované vhodným zložením prídavného materiálu.

Zváranie v ochrannej atmosfére plynu

 1. Zvarený dielec
 2. Oblúk
 3. Zvar
 4. Dýza
 5. Ochranný plyn
 6. Kontaktná špička
 7. Drôtová elektróda
 8. Kladky podávania drôtu
 9. Zdroj prúdu

Zváranie taviacou sa elektródou v ochrane inertného plynu – MIG zváranie: zváranie taviacou sa elektródou v plynovej ochrane zabezpečenej inertným plynom, napríklad argónom alebo héliom

Zváranie taviacou sa elektródou v ochrane aktívneho plynu – MAG zváranie: zváranie taviacou sa elektródou v plynovej ochrane zabezpečenej chemicky aktívnym plynom CO2 a jeho zmesí

Výhody:

 • vyššia produktivita
 • adaptabilnosť procesu
 • zlepšenie hygieny prostredia
 • možnosť zvárať vo všetkých polohách
 • možnosť automatizácie a robotizácie

Nevýhody:

 • potreba zabezpečenia neustáleho prívodu atmosféry (zvýšená pozornosť aby nedošlo k odfúknutiu atmosféry vplyvom napr. poveternostných podmienok alebo prievanu)
 • náchylnosť ku tvorbe chýb ako sú napr. studené spoje a neprievary
 • možné problémy vzniknuté s požiadavkami na automatizáciu a sériovosť

Príklady použitia:

Táto metóda nachádza široké uplatnenie v priemysle, kde je požadovaná vysoká produktivita práce, vysoká efektivita a pre svoju finančnú dostupnosť a možnosť širokého výberu prídavných materiálov pre zváranie patrí k technológiám, ktoré prekonávajú najväčší rozvoj v strojárenských podnikoch.Počet komentárov: 1 k téme “9. Zváranie v ochranných atmosférach plynov”

 1. Strojárska technológia » Témy | zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž:

  [...] Zváranie v ochranných atmosférach plynov [...]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ] • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Projektovanie výroby projektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • 2. Kvalita produkcie Kvalita – splnenie požiadaviek zákazníka… spokojný zákazník, systém manažérstva kvality, zlepšovanie kvality, nástroje kvality


  Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!