8. Zváranie pod tavivom

Pri zváraní pod tavivom sa využíva proces, ktorý sa odlišuje od ručného oblúkového zvárania obalenou elektródou týmto:

 • zvára sa s neobaleným holým drôtom
 • oblúk a zvarový kúpeľ sa chráni tavivom
 • podávanie a posuv drôtu sú mechanizované
 • aj zapaľovanie oblúka a vypĺňanie krátera na konci zvaru je automatizované

Uvedené zvláštnosti automatického zvárania zabezpečujú zvýšenie produktivity a vyššiu kvalitu zvarových spojov v porovnaní s ručným oblúkovým zváraním.

Zváranie pod tavivom

Zváranie pod tavivom

 1. prívod prúdu
 2. kladky – podávacie zariadenie
 3. elektróda – drôt
 4. kúpeľ tekutej trosky
 5. tavivo
 6. stuhnutá troska
 7. zvar – stuhnutý
 8. základný zváraný materiál
 9. tekutý kovový kúpeľ
 10. elektrický oblúk

Oblúk (10) horí medzi drôtom (3) a základným materiálom (8). Stĺpec oblúka a tekutý kovový kúpeľ (9 ) sú zakryté zo všetkých strán vrstvou taviva (5) hrúbky 30 až 50 mm. Časť taviva okolo oblúka sa roztavuje a na povrchu roztaveného kovu tvorí kúpeľ tekutej trosky (4). Pre zváranie pod tavivom je charakteristický hlboký prievar do základného materiálu. Účinkom silného oblúka a veľmi rýchleho pohybu elektródy do oblúka nastáva oddialenie roztaveného kovu do strany proti smeru zvárania. Postupne tuhne kovový a troskový kúpeľ a vzniká zvar ( 7 ) pokrytý vrstvou stuhnutej trosky (6). Elektródový drôt sa podáva do oblúka a posúva pozdĺž zvaru mechanizované podávacím zariadením (2) a pohybovým zariadením. Prúd sa k drôtu privádza cez prívod prúdu (l).

Funkcie taviva:

 • chráni kúpeľ pred vzduchom
 • stabilizuje horenie el. oblúka
 • rafinuje zvarový kúpeľ
 • dolegúvava zvar
 • umožňuje zvárať väčšie hrúbky
 • formuje vonkajší vzhľad zvarovej húsenice
 • spomaľuje chladnutie zvaru
 • chráni obsluhu pred žiarením
 • zabraňuje rozstreku pri zváraní

Kvalita zvarov je zabezpečená zlepšením mechanických vlastností navareného kovu zásluhou spoľahlivej ochrany zvarového kúpeľa tavivom, intenzívneho odkysličenia a legovania v dôsledku zvýšenia objemu tekutej trosky a pomerne mierneho chladnutia zvaru pod tavivom a tuhej troskovej kôry, ďalej zlepšením tvaru a povrchu zvaru a rovnakými rozmermi zvaru po celej dĺžke v dôsledku regulácie režimu zvárania, mechanického podávania a posunu drôtu.

Výhody:
- vysoká produktivita
- zníženie pnutí – z toho vyplýva zmenšenie deformácie

Základné výhody automatického zvárania pod tavivom v porovnaní s ručným oblúkovým zváraním sú v 15-násobnom až 20-násobnom zvýšení produktivity procesu, vo zvýšení kvality zvarových spojov a znížení vlastných nákladov. Zvýšenie produktivity sa dosahuje využívaním veľkých zváracích prúdov (do 2000 A ) a nepretržitého zváracieho procesu. Použitie holého drôtu dovoľuje priblížiť prívod prúdu na minimálnu možnú vzdialenosť od oblúka, a tak odstrániť nebezpečné rozohriatie elektródy pri veľkom prúde. Hustá tavivová ochrana zvarového kúpeľa zabraňuje rozstreku a prepalu roztaveného kovu v podmienkach účinku mohutného oblúka. Zvýšenie intenzity prúdu je sprevádzané zväčšením hĺbky prevarenia, čo dovoľuje zvárať kov veľkej hrúbky (do 20 mm) na jednu vrstvu bez úkosu hrán.

Nevýhody:
- nemožno zvárať pod uhlom viac ako 30°
- nemožnosť vizuálnej kontroly horenia oblúkom
- nutnosť dokonalej úpravy zvarových hrán

Pri zváraní pod tavivom je zvar podložený:
- tavivovou podložkou
- pevnou privarenou oceľovou podložkou
- medenou pohyblivou podložkou
- zvar sa najprv opatrí vytvorením koreňa zvaru

Zvýšenie účinnosti tohto zvárania môže byť:
- pomocou zvárania 2 samostatných el. oblúkov do 1 zvarového kúpeľa
- pomocou zvárania 2 samostatných el. oblúkov do 2 zvarových kúpeľov

Využitie:
- výroba vysoko kvalitných dlhých rovných spojov vo vodorovnej polohe
- výroba tlakových nádob, chemických zariadení, ťažkých konštrukcií
- pri stavbe lodíPočet komentárov: 1 k téme “8. Zváranie pod tavivom”

 1. Strojárska technológia » Témy | zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž:

  [...] Zváranie pod tavivom [...]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ] • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Projektovanie výroby projektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • 2. Kvalita produkcie Kvalita – splnenie požiadaviek zákazníka… spokojný zákazník, systém manažérstva kvality, zlepšovanie kvality, nástroje kvality


  Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!