- Strojárska technológia - http://www.strojarskatechnologia.info -

6. Rozdelenie technológie zvárania a definovanie základných druhov

Posted By admin On 25/05/2009 @ 14:39 In Strojárske technológie | 1 Comment

Zváranie

Nerozoberateľný spoj materiálov, ktoré majú dobrú zvariteľnosť. Nerozoberateľný spôsob spájania kovových a niektorých nekovových materiálov teplom, teplom a tlakom, alebo len tlakom za použitia prídavného materiálu rovnakého alebo podobného zloženia, alebo bez neho.

 • tavné (plameň, el. oblúk, el. lúč, plazmou)
 • tlakové (za studena – bodové, trením)
 • tavnotlakové (el. odporom)

Tavné zváranie – podľa vzájomnej polohy dielcov môže byť:

 1. Zváranie natupo
  - bez úpravy zvarových hrán (musí byť definovaná zvarová medzera do 4 mm)
  - do 16 mm – “V” zvar, “U” zvar, “Y” zvar
  Zváranie natupo do 16 mm [1]

  - nad 16 mm – “X” zvar, “K” zvar

  Zváranie natupo nad 16 mm [2]

 2. Preplátovanie
  Preplátovanie [3]
 3. Rohové a kútové zvary

  Rohové a kútové zvary [4]

Polohy pri zváraní

 • vodorovná
 • zvislá – vždy zdola nahor
 • pri rohových a kútových zvaroch poloha do úžľabia

Zvarový spoj

Zvarový spoj [5]

 1. základný materiál
 2. okraj zvaru
 3. zvarový kov
 4. zvarová plocha
 5. koreň zvaru
 6. uhol skosenia
 7. uhol rozovretia
 8. styčná medzera
 9. skosená zvarová plocha
 10. koreňová medzera
 11. výška otupenia

Škodlivé prvky pri zváraní:

S, P, O2 – spôsobujú praskanie

S – praskanie za červeného žiaru

P – praskanie za studena, výrazne znižuje vrubovú húževnatosť

N2 – znižuje vrubovú húževnatosť a spôsobuje starnutie zvarového spoja

O2 – znižuje pevnostné charakteristiky a ťažnosti, spôsobuje skrehnutie ocele

H2 – spôsobuje praskavosť hneď po zvarení

Priaznivé prvky:

Mn, Si, Al, Cu

Mn, Si sú dezoxidovadlá, Mn viaže na seba S.


Article printed from Strojárska technológia: http://www.strojarskatechnologia.info

URL to article: http://www.strojarskatechnologia.info/6-rozdelenie-technologie-zvarania-a-definovanie-zakladnych-druhov/

URLs in this post:

[1] Image: http://www.strojarskatechnologia.info/wp-content/uploads/2009/05/06-do16mm.jpg

[2] Image: http://www.strojarskatechnologia.info/wp-content/uploads/2009/05/06-nad16mm.jpg

[3] Image: http://www.strojarskatechnologia.info/wp-content/uploads/2009/05/06-preplatovanie.jpg

[4] Image: http://www.strojarskatechnologia.info/wp-content/uploads/2009/05/06-rokove_a_kutove_zvary.jpg

[5] Image: http://www.strojarskatechnologia.info/wp-content/uploads/2009/05/06-zvarovy_spoj.jpg

Copyright © 2009 Strojárska technológia. All rights reserved.