5. Špeciálne spôsoby výroby odliatkov

Najčastejšie sa používajú kovové formy – KOKILA

Kontinuálne odlievanie

Kontinuálne odlievanie

 • vynútený tlak – môže vzniknúť tlakom piesta (stroje so studenou horizontálnou a vertikálnou komorou) – plnenie je pneumatické, alebo tlakom piesta(s horúcou komorou).
 • plnenie formy odstredivým liatím – plnenie foriem je rýchlejšie ako u gravitačného liatia, ale tuhnutie je gravitačné.
 • vytláčaním z tekutej fázy
 • liatie + lisovanie
Stroj s vertikálnou studenou komorou

Stroj s vertikálnou studenou komorou

Bezrámové formovanie na automatickom stroji Dismatic

ide o automatickú výrobu, kde na pracovnej doske stola, v jednej výškovej úrovni, sa vyrábajú jednotlivé segmenty z formovacej zmesi vstrelením a následným zalisovaním medzi dvoma modelovými doskami. Z nich jedna je sklopná a druhá posuvná. V tej istej úrovni sa realizuje aj výroba odliatkov, kde sa tavenina leje do dutiny, ktorá vznikne medzi jednotlivými segmentmi. Kadencia výroby je 300ks/hod.

Bezrámové formovanie

Bezrámové formovanie

Bezrámové formovanie

Bezrámové formovanie

Vákuové formovanie

 • ako formovacia zmes sa používa čisté ostrivo (kremičitý piesok) bez spojiva
 • pre špeciálne spôsoby odlievania odliatkov sa používa vákuové formovanie
 • pred odliatím pozostáva forma z dvoch formovacích rámov, pričom každý je z hornej aj z dolnej časti prekrytý polyetylénovou fóliou., formovacia zmes je spevnená len pod tlakom (špeciálne formovacie rámy, ktoré vytvárajú podtlak
Vákuové formovanie

Vákuové formovanie

Metanie

 • pri veľkorozmerných formovacích rámoch
 • spevnenie vo všetkých smeroch
 • hlučný, nákladný proces
Metanie

Metanie

Fúkanie a vstreľovanie

 • najčastejšie sa zhotovujú jadrá a vyrábajú sa segmenty pri bezrámovom formovaní. Pri vstreľovaní sa zmes vrhá do formy prúdom stlačeného vzduchu , zmes sa presúva v celom objeme(niť po zrniečkach) do jadrovníka naraz. Vyrábajú sa najčastejšie jadrá zo zmesí s ílovým spojivom alebo so spojivom – vodné sklo.
 • pri fúkaní sa formovacím zmesám (čiastočkám) udelí vyššia rýchlosť prúdom stlačeného vzduchu, ktorý je odvádzaný otvormi v stenách jadrovníka. Jadrové zmesi s organickými spojivami (napr. oleje).Nemôžu sa použiť lepivé (napr. íly).

Výroba jadier spevnením(chemické alebo tepelné procesy).

HOT – BOX (metóda teplých jadrovníkov)
COLD – BOX (metóda studených jadrovníkov)

Výroba jadier spevnením

Výroba jadier spevnením

Výroba jadier spevnením HOT-BOX

Výroba jadier spevnením HOT-BOX

Po vyhotovení sa formy vysušujú.

Výhody:

 • Odpadá ručné formovanie a vyberanie modelu
 • Vždy tie isté rozmery dutiny
 • Nedochádza k presadeniu
 • Obsluhovať môžu menej kvalifikovaní pracovníci

Striasanie

 • Zdvihy 120 – 150/min
 • Výška 10 – 100 mm
 • Najmenšie zhutnenie formovacej zmesi je v hornej časti – nevýhoda pre manipuláciu s rámom.

Lisovanie

 • Dochádza k najmenšiemu spevneniu formovacej zmesi v mieste deliacej plochy(dolu) a k najväčšiemu pod lisovníkom(hore).Odstraňuje sa to dolisovaním zdola.
 • Pre odstránenie nerovnomerného spevnenia v jednej rovine (z dôvodu rôznych množstiev formovacej zmesi nad deliacou plochou*) sa môže použiť tvarový lisovník alebo delená lisovacia hlava alebo gumená membrána.


Počet komentárov: 1 k téme “5. Špeciálne spôsoby výroby odliatkov”

 1. Strojárska technológia » Témy | zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž:

  [...] Špeciálne spôsoby výroby odliatkov [...]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ] • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Projektovanie výroby projektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • 2. Kvalita produkcie Kvalita – splnenie požiadaviek zákazníka… spokojný zákazník, systém manažérstva kvality, zlepšovanie kvality, nástroje kvality


  Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!