32. Vzájomné pôsobenie nástroj – obrobok (pohyby pri vŕtaní, prierez odrezávanej tresky, metódy vŕtania a ich stručná charakteristika)

Vŕtanie

Používa sa pri výrobe valcových a niekedy aj tvarových otvorov.

Hlavný pohyb je rotačný a vykonáva ho nástroj, vedľajší pohyb (posuv) je priamočiary a tiež ho vykonáva nástroj.

Vŕtanie - pohyby pri vŕtaní

Vŕtanie - pohyby pri vŕtaní

νc = π.D.n/1000 (m/min-1)
D – priemer obrobku (mm)
n – otáčky (min-1)

νf = f.n/1000

νe min = νf

νe max = √f2 + νc2)

Úber triesky je zabezpečený vzájomným pohybom nástroja a obrobku.

Vŕtanie - prierez odrezávanej vrstvy

Vŕtanie - prierez odrezávanej vrstvy

ap – hĺbka rezu

Ak chceme vytvoriť presné diery, navrtávame menšie otvory a potom používame výhrubník (4 zuby) a výstružník (6 a viac zubov). Líšia sa od seba iba počtom zubov.

Výhrubník

Výhrubník

a) s kužeľovou stopkou
b) nástrčný
c) so spájkovanými reznými platničkami

 1. rezný kužeľ
 2. teleso
 3. upínacia stopka
 4. upínací otvor
 5. rezná platnička

Na osadenie otvorov používame záhlbníky.

Záhlbníky

Záhlbníky

a) zahlbovanie valcovým záhlbníkom
b) zahlbovanie kužeľovým záhlbníkom
c) zarovnávanie čelnej plochy valcovým záhlbníkom

Zvláštnosťou vrtákov je, že každý bod na hlavnej reznej hrane má inú reznú rýchlosť. Nulová rezná rýchlosť je v osi nástroja, tam je iba posuvná rýchlosť.

Z technologického hľadiska vŕtanie delíme na:

 • vŕtanie krátkych otvorov (pozžíva sa skrutkový vrták) – krátky otvor – pomer D/l je 1:1 až 1:10
 • presné otvory – na dosiahnutie požadovanej veľkosti sa používa výhrubník a výstružník
 • hlboké otvory – pomer D/l je väčší ako 1:10, používajú sa špeciálne nástroje a hlavný pohyb vykonáva obrobok a nedľajší pohyb nástroj. Na toto vŕtanie sa používajú špeciálne nástroje – delový, hlavňový, ejektorový vrták.
 • vŕtanie medzikružia – preparačný vrták – hovoríme tomu aj vŕtanie na jadro
 • vŕtanie otvorov do plechu
 • presné vŕtanie pomocou vyvrtávacích tyčí, v ktorých sú upnuté nástroje

Vŕtanie je málo produktívna metóda, nástroj je tepelne zaťažovaný, odchod triesky je nevýhodný. Nástroj má dve rezné hrany, jedine kopinatý (plochý) vrták má jednu reznú hranu.

Nové konštrukcie majú vymeniteľné rezné platničky. Nástroje sa upínajú priamo do vretena alebo pomocou redukčných púzdier a rýchloupínacích hlavičiek. Na upnutie obrobku používame zveráky, úpinky a rôzne prípravky. Stroje sú vŕtačky, ktoré môžu byť rôznej konštrukcie (stojanové, stolové, radiálne)Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ] • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Projektovanie výroby projektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • 2. Kvalita produkcie Kvalita – splnenie požiadaviek zákazníka… spokojný zákazník, systém manažérstva kvality, zlepšovanie kvality, nástroje kvality


  Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!