31. Brúsne nástroje – druh brusiva, tvrdosť, zrnitosť brusných kotúčov a požiadavky na voľbu brusného kotúča

Brúsenie je metóda obrábania, pri ktorej sa materiál odoberá geometricky nedefinovanými reznými klinmi a nástrojmi, ktoré oddeľujú mikročastice povrchových vrstiev obrobkov brúsnymi zrnami uloženými v spojive.
Podstatou každej metódy brúsenia je úber brúsnym zrnom ako efekt účinku brúsneho zrna na obrábaný materiál.

Delíme ho podľa stavu nástroja:

 • brúsenie s viazaným brusivom
 • brúsenie s voľným brusivom

Druh brusiva:

 1. prírodné: pemza, kremičitý piesok, prírodný granát, diamant
 2. umelé: umelý korund(Al2O3), karbid kremíka(SiC), umelý diamant(SD, DS), kubický nitrid bóru(B, BM, KNB)

Spôsob označovania – zrnitosť je označená číslom, ktoré je 1/10 špecifického rozmeru prierezu zrna.

Tvrdosť kotúča – charakterizuje odpor brúsnych zŕn proti vylamovaniu, závisí od pevnosti väzby, čiže množstvo pojiva; máme 5 skupín tvrdosti, pričom mäkký kotúč ľahko uvoľňuje brúsne zrná, rýchlo sa opotrebuje a musí sa často orovnávať. Tvrdý kotúč sa rýchlo zanáša, vyvoláva veľké množstvo tepla, zvýšením trenia otupených brúsnych zŕn.

Kotúče podľa tvrdosti:

 • veľmi mäkký (G, H)
 • mäkký (I, J, K)
 • stredný (L, M, N, O)
 • tvrdý (P, Q, R, S)
 • veľmi tvrdý (T, U)
 • zvlášť tvrdý (V, W, Z)

Zrnitosť:
Triedy:

 • veľmi hrubá – 7-12
 • hrubá – 14-24
 • stredná – 30-60
 • jemná – 70-120
 • veľmi jemná – 150-240
 • zvlášť jemná – 280-600

Štruktúra je tvorená brúsnymi zrnami, pevne spojenými pojivom medzi ktorými sa nachádzajú rôzne veľké medzery (póry). Je hodnotená metódou objemovej nasiakavosti.

Pojivo:

 • keramické – V – používa sa najčastejšie, rôzne kremičitany; je krehké a citlivé na rázy a dovolená rýchlosť nástroja je 50 m/s
 • silikátové – S – zmes hliny, kremičitého prachu a vodného skla. Nástroje sú menej pevné, ale pružné; jeho využitie je malé
 • magnezitové – O – sú tvorené magnezitom a chloridom vápenatým, neznášajú vlhkosť, používajú sa na suché brúsenie na jemný výbrus
 • guma, živica – pružné, pevné a húževnaté, používame ich na úzke kotúče,rezacie kotúče, vysoké obvodové rýchlosti; nevýhodou je, že neznášajú vysoké teploty

Kotúče sa lisujú do rôznych tvarov: hrncové, ploché, prstencové, tanierové, miskové, …

Požiadavky na voľbu brúsneho kotúča:

 • pre väčší úber sa volí hrubšia zrnitosť
 • pre tvrdší materiál obrobku sa volí mäkší kotúč
 • pre brúsenie materiálu so sklonom ku zanášaniu kotúča (meď, mosadze, hliník) sa volí kotúč mäkký s hrubou zrnitosťou
 • čím väčšia je styčná plocha (stykový oblúk násobený šírkou kotúča) medzi obrobkom a kotúčom, tým hrubšia zrnitosť a nižšia tvrdosť kotúča sa volí
 • pre materiál citlivý na teplotné zmeny sa volí mäkší kotúč
 • pre brúsenie prerušovaných plôch sa volí kotúč tvrdý
 • pre brúsenie otvorov sa volí mäkší kotúč ako pre brúsenie vonkajších valcových plôch
 • pre brúsenie čelom kotúča sa volí mäkší kotúč ako pre brúsenie obvodom

Obrobok upíname medzi hroty, hlavný pohyb vykonáva kotúč a je 100x väčší ako rýchlosť obrobku, ktorý sa otáča v opačnom smere ako kotúč.  Nechaj komentár

  • [ Vyhľadaj ]  • [ Zaujímavé linky ]

   • 1. Projektovanie výroby projektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
   • 2. Kvalita produkcie Kvalita – splnenie požiadaviek zákazníka… spokojný zákazník, systém manažérstva kvality, zlepšovanie kvality, nástroje kvality


   Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!