30. Charakterizujte brúsenie, zvláštnosti procesu brúsenia, rozdelenie spôsobov brúsenia rotačných plôch

Brúsenie je metóda obrábania, pri ktorej sa materiál odoberá geometricky nedefinovanými reznými klinmi a nástrojmi, ktoré oddeľujú mikročastice povrchových vrstiev obrobkov brúsnymi zrnami uloženými v spojive.
Podstatou každej metódy brúsenia je úber brúsnym zrnom ako efekt účinku brúsneho zrna na obrábaný materiál.

Delíme ho podľa stavu nástroja

 • brúsenie s viazaným brusivom
 • brúsenie s voľným brusivom

Charakteristika:
Brúsenie- abrazívne opracovanie. Je to metóda jemného dokončovania povrchov. Nástroj má nespočítateľné množstvo rezných hrán s rôznou geometriou reznej hrany. Rezný nástroj sa skladá s brúsnych zŕn, ktoré sú viazané do pevných tvarov spojivom. Každé zrno má tvar nepravidelného mnohostenu a pri rezaní má záporné uhly čela.

Brúsne nástroje s voľným brusivom majú neurčitú vzájomnú polohu, preto aj nepravidelný úber triesky. Na mikrorezanie, mikrorytie a mikrozahladzovanie.

Zvláštnosťou je, že zrná sú viazané vo väzbe brúsneho kotúča a v procese brúsenia dochádza k ich samovoľnému uvoľňovaniu – samotrenie (staré nahrádzajú nové zrná).

Doba záberu s obrobkom je veľmi krátka 10-4 až 10-5 s.
Rýchlosť obrábania je 30 až 100 m/s. Odoberajú sa malé objemy triesky 10-3 mm3.

Použitie:

 1. Tam, kde je potrebná vysoká geometrická presnosť a presnosť rozmerov.
 2. Tam, kde je iný spôsob obtiažny alebo nemožný (napr. sklo).
 3. Na opracovanie dielcov, kde je brúsenie najhospodárnejšie.

Rozdelenie spôsobov brúsenia rotačných plôch

 1. vonkajšie brúsenie do guľata s posuvom
  - pozdĺžnym
  - priečnym
  - bezhrotové brúsenie
 2. vnútorné brúsenie
  - pri otáčaní obrobku
  - pri nepohyblivom obrobku
  - bezhrotové brúsenie
 3. brúsenie na plocho
  - obvodom brúsneho kotúča
  - čelom brúsneho kotúča
 4. špeciálne spôsoby brúsenia

Zvláštnosti:

 • pri brúsení používame brúsne nástroje zložené z brúsnych zŕn, ktoré majú rôznorodú geometriu a sú charakterizované vždy záporným uhlom čela
 • tým je spôsobený úber materiálu
 • brúsny kotúč sa skladá z brúsneho zrna, spojiva a pórov
 • prierez triesky je veľmi malý
 • brúsny kotúč má schopnosť samoostrenia
 • opotrebené zrno sa samovoľne odstraňuje
 • brúsenie je mikrorezanie
 • obrobený povrch vzniká tak, že nástroj pred sebou tlačí triesku
 • každé zrno vytvára ryhy na povrchu
 • brúsenie sa robí za výdatného chladenia, kvapalina má za úlohu odvádzať teplo


Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ] • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Projektovanie výroby projektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • 2. Kvalita produkcie Kvalita – splnenie požiadaviek zákazníka… spokojný zákazník, systém manažérstva kvality, zlepšovanie kvality, nástroje kvality


  Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!