3. Výroba foriem a jadier

Formovanie

 • ručné
 • strojné

Pre výrobu jednorazovej formy sa používa formovací rám, ktorý môže byť kruhového, štvorcového alebo obdĺžnikového tvaru. Steny má perforované (dierované), po stranách má oká.

Pri ručnom formovaní sa používajú šablóny:

 • rovinné – priečne a pozdĺžne
 • rotačné

Šablóna je modelárske zariadenie (drevené), ktoré má aktívnu hranu vystuženú plechom – pre zvýšenie životnosti. Je vyrobená z dosky. Využíva sa pri veľkorozmerových pravidelných odliatkoch ako model.

 • výhody: nízka náročnosť na materiál, málo odpadu pri výrobe
 • nevýhoda: namáhavá náročná práca

Pri ručnom formovaní poznáme formovanie na nedelený model (vyrezaním alebo pomocou šnurovačky) alebo formovanie na delený model.

Strojné formovanie

- sa robí vždy na delený model, pričom sa používa modelová platňa, narozdiel od modelovacej dosky má platňa kolíky, na ktoré sa nasadzuje formovací rám, čím sa zabezpečí 100% reprodukovateľnosť polohy dutiny odliatku oproti rámu.Každá časť zloženej formy sa vyrába samostatne

 • lisovaním – pri výrobe lisovaním vzniká problém, že formovacia zmes okolo modelu v ráme nie je rovnomerne spevnená. Najmenej spevnená je tam, kde je najvyšší stĺpec. Z toho dôvodu sa volí tvarová lisovacia doska
 • striasaním – najviac je upevnená formovacia zmes okolo modelu v dolnej polohe. K spevneniu dochádza kinetickou energiou stĺpca formovacej zmesi pričom výška zdvihu je 10-100mm a počet zdvihov za 1 min je 120 až 150.
 • metaním – používa sa pri výrobe veľkorozmerných výrobkov
 • fúkaním – pri výrobe jadier – jadrovník sa vypĺňa postupným usadzovaním jadrovej zmesi (málo používané)
 • vstreľovaním – tiež pri výrobe jadier – dochádza k premiestneniu jadrovej zmesi do jadrovníka v zlomku sekundy

Bezrámové formovanie

Vstreľovanie + lisovanie

Vyrába sa ním až 300 foriem za hodinu

Bezrámové formovanie

Výroba škrupinových foriem na kovový model

Kovový model sa predhreje a postrieka sa silikónovým olejom, nasadí sa do zásobníka, preklopí sa (2x), škrupina sa dá do pece (približne 450 °C), spravíme ešte jednu a zaformujeme.

Výroba škrupinových foriem na kovový model

Výroba škrupín na vytaviteľný model

Stromčekový model z vosku sa ponorí do tekutého spojiva, následne sa posype kremičitým pieskom, to sa opakuje, kým sa nevytvorí dostatočnehrubá škrupina, v obrátenej polohe sa stromček ponorí do horúcej vody, pritom dôjde k roztaveniu a vytečeniu vosku, samotná škrupina sa vypáli do červeného žiaru.

 • veľmi presné výrobky

Výroba škrupín na spáliteľný model

- polystyrénový model – polystyrén sa spaľuje pri 100 °C, dookola vzniká H2O+CO2, zlepí kremičitý piesok a tým sa vytvorí tenká škrupina – máme model.

Výroba škrupín na spáliteľný model

Vytvrdzovanie jadier

 • v teplých jadrovníkoch – HOT-BOX – kremičitý piesok+spojivo (živica) – kovový jadrovník
 • v studených jadrovníkoch – COLD-BOX – vznikajú chemické reakcie – plynové vytvrdzovadlo


Počet komentárov: 1 k téme “3. Výroba foriem a jadier”

 1. Strojárska technológia » Témy | zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž:

  [...] Výroba foriem a jadier [...]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ] • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Projektovanie výroby projektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • 2. Kvalita produkcie Kvalita – splnenie požiadaviek zákazníka… spokojný zákazník, systém manažérstva kvality, zlepšovanie kvality, nástroje kvality


  Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!