- Strojárska technológia - http://www.strojarskatechnologia.info -

28. Charakterizujte frézovanie obvodové (rezný pohyb, druhy nástrojov, prierez rezu), súbežné a protibežné frézovanie

Posted By admin On 31/05/2009 @ 18:39 In Strojárske technológie | 2 Comments

Frézovanie je najrozšírenejšia metóda obrábania nerotačných plôch. Je vysokovýkonná a používa sa na výrobu tvarových plôch a drážok.

Fréza ako nástroj má viac rezných hrán rozložených po obvode. Týmto rezným hranám zvykneme hovoriť aj zuby frézy.. Každá rezná hrana odoberá určité množstvo materiálu

Hlavný rezný pohyb vykonáva nástroj, vedľajší rezný pohyb je priamočiary, rovnobežný alebo kolmý na os vretena stroja a koná ho obrobok. Výsledným rezným pohybom je cykloida.

Podľa spôsobu záberu frézy do materiálu môže byť frézovanie:

 1. obvodom (valcové frézy) – rôzne tvarové frézy – pri tomto spôsobe frézovania môžeme začať odrezávať maximálnu hrúbku a nástroj vychádza pri minimálnej (súbežné frézovanie) alebo začíname minimálnou hrúbkou a končíme maximálnou (protibežné frézovanie)
 2. čelom nástroja (čelné frézy) - záber frézy je v smere jej osi. Pri tomto frézovaní môžu byť aj čelné frézy, ktoré sú monolytné alebo so vsadenými platničkami.

Spôsoby frézovania:

 • rovinné frézovanie plôch a rôznych tvarových plôch
 • frézovanie dutín
 • delenie materiálu
 • kopírovacie frézovanie
 • vysokorýchlostné frézovanie

Obrobok sa pri frézovaní upína pomocou úpiniek, zverákov a prípravkov napracovný stôl stroja. Nástroje môžu byť stopkové (upínajú sa pomocou redukčných púzdier priamo do vretena stroja) a nástrčné (upínajú sa pomocou krátkych alebo dlhých upínacích tŕňov).  Stroje nazývame frézovačky – rovinné, konzolové, stolové, špeciálne – na výrobu ozubenia, moderné NC a CNC stroje.

Frézovanie - protibežné a súbežné [1]

Valcové frézovanie - protibežné a súbežné

a) protibežné
b) súbežné

Typy fréz:

 • valcová
 • čelná
 • čelná valcová
 • kotúčová
 • drážkovacia
 • deliaca
 • uhlová
Frézy - valcová, čelná a čelná valcová [2]

Frézy - valcová, čelná a čelná valcová


Article printed from Strojárska technológia: http://www.strojarskatechnologia.info

URL to article: http://www.strojarskatechnologia.info/28-charakterizujte-frezovanie-obvodove-rezny-pohyb-druhy-nastrojov-prierez-rezu-subezne-a-protibezne-frezovanie/

URLs in this post:

[1] Image: http://www.strojarskatechnologia.info/wp-content/uploads/2009/05/28-frezovanie-protibezne-subezne.jpg

[2] Image: http://www.strojarskatechnologia.info/wp-content/uploads/2009/05/28-frezy-celna_valcova_celna-valcova.jpg

Copyright © 2009 Strojárska technológia. All rights reserved.