23. Zápustkové kovanie‚ kovanie na bucharoch a lisoch

Zápustkové kovanie je charakteristické usmerneným tečením kovu v dutine zápustky. Zápustka je dvojdielna. Východiskový polotovar sa vkladá do spodného dielu roztvorenej zápustky. Pôsobením energie tvárniaceho stroja sa pohybuje jeden diel zápustky proti druhému, pričom východiskový materiál vyplňuje zápustkovú dutinu. Pri úplnom zovretí sa zaplní dutina zápustky a východiskový polotovar je pretvorený na požadovaný tvar.

Pri kovaní sa používajú zápustky:

  • otvorené s určitou medzerou medzi horným a dolným dielom zápustky v deliacej rovine (s výronkovou drážkou po obvode dokončovacej dutiny)
  • uzavretá bez výronkovej drážky, objem východiskového materiálu je rovný objemu výkovku. Len veľmi malý prebytok objemu materiálu (vyplývajúci z nepresnosti delenia materiálu pred kovaním) je vytlačený do kompenzátorov

Na postup zaplňovania dutiny má vplyv rýchlosť deformácie, ktorá závisí od typu použitého stroja. Rázový účinok bucharov spôsobuje väčšiu rýchlosť tečenia materiálu v smere rázu a statické pôsobenie sily lisu spôsobuje lepšie zaplňovanie dutín v smere kolmom k pôsobiacej sile. Tieto odlišnosti pri zaplňovaní dutiny zápustky ovplyvňujú voľbu typu tvárniaceho stroja a voľbu kovacích operácií pre danú súčiastku.

Postup zaplňovania dutiny zápustky

Postup zaplňovania dutiny zápustky

a- pred deformáciou
b- pri kovaní na lisoch
c- pri kovaní na bucharoch

Výronková drážka slúži k zachyteniu prebytočného materiálu a k regulácii tlaku v tejto kovacej dutine. Prebytočný materiál po zaplnení dokončovacej dutiny materiálom je vytlačený do výronkovej drážky. Množstvo kovu, vytekajúceho do výronku, závisí najmä na rozdelení objemu kovu polotovaru v dutine a na vzťahu medzi tvarom vertikálneho prierezu dutiny a polotovaru. Tento vzťah určuje postupnosť a charakter vyplňovania dutiny. Pri vyplňovaní dutiny ubíjaním sa vytvára menší výronok ako pri vyplňovaní dutiny vtlačovaním.

Príklad výronkovej drážky

Príklad výronkovej drážkyNechaj komentár

  • [ Vyhľadaj ]  • [ Zaujímavé linky ]

    • 1. Projektovanie výroby projektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
    • 2. Kvalita produkcie Kvalita – splnenie požiadaviek zákazníka… spokojný zákazník, systém manažérstva kvality, zlepšovanie kvality, nástroje kvality


    Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!