22. Ťažná sila, pridržiavacia sila, určenie počtu ťažných operácií

Ťažná sila

Pre určenie sily sa vychádza z faktu, že dovolené napätie v kritickom priereze musí byť menšie, ako je medza pevnosti materiálu (σv ≤ Rm), pretože v opačnom prípade (σv ≥ Rm) nedôjde k porušeniu materiálu.

Ťažná sila pre ťahanie valcových výťažkov s uvažovaním pevnosti plechu v nebezpečnom priereze sa vypočíta podľa vzorca:

Ft = L * s * Rm = π * ds * s * Rm

kde:

Ft – ťažná sila,
L – dĺžka obvodu polovýrobku (pre valcový výťažok: L = π * ds, kde ds – je stredný priemer)
s - hrúbka materiálu,
Rm – medza pevnosti materiálu.

Ft = π * ds * s * Rm ≥ π * ds * s * σv

kde:

σv – napätie na medzi pevnosti v nebezpečnom priereze rovnajúce sa 1,15 Rm.

Inak povedané maximálna sila ťahania musí byť menšia, ako sila ktorá spôsobí odtrhnutie dna výlisku.

Maximálna sila ťahania
Priebeh potrebnej ťažnej sily sa v priebehu ťahania mení. Potrebná sila sa počas ťahania mení, z počiatku stúpa po maximum (zhruba do polovice ťahania), potom začne klesať.

Priebeh potrebnej ťažnej sily

Pridržiavacia sila

Na výpočet pridržiavacej sily používame tento vzorec:

Fp = S * p

kde:

Fp – pridržiavacia sila
S – plocha styku (plocha styku pridržiavača s prírubou: S = π / 4 * (D2 – d12))
P – tlak

Celková sila pri ťahaní bude:
Fc = Ft + Fp

Určenie počtu ťažných operácií

 1. určenie koeficienta ťahania: m=d1/D
  kde:
  m – je koef. ťahania
  d1 – je priemer výťažku
  D – je priemer prístrihu
 2. určenie celkového koeficienta ťahania: Mc=dn/D=m1.m2.m3…mn=d1/D.d2/d1.d3/d2…dn/dn-1
 3. určenie počtu ťažných operácií:
 • ak Mc > m1 → ťaháme na jeden ťah
 • ak Mc < m1 → ťaháme ďalej
 • ak Mc > m1 * m2 → ťaháme na dve ťahy
 • ak Mc < m1 * m2 → ťaháme ďalej


Počet komentárov: 1 k téme “22. Ťažná sila, pridržiavacia sila, určenie počtu ťažných operácií”

 1. Strojárska technológia » Témy | zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž:

  [...] Ťažná sila, pridržiavacia sila, určenie počtu ťažných operácií [...]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ] • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Projektovanie výroby projektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • 2. Kvalita produkcie Kvalita – splnenie požiadaviek zákazníka… spokojný zákazník, systém manažérstva kvality, zlepšovanie kvality, nástroje kvality


  Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!