- Strojárska technológia - http://www.strojarskatechnologia.info -

21. Ohýbanie na lisoch – princíp a použitie

Posted By admin On 30/05/2009 @ 23:36 In Strojárske technológie | 1 Comment

Ohýbanie je technologický proces, pri ktorom vplyvom pôsobenia ohybového momentu systémom dvojice síl dochádza k trvalej zmene tvaru polotovaru. Ohýbanie je proces, ktorým dochádza k požadovanej zmene tvaru bez podstatnej zmeny prierezu, preto patrí do oblasti plošného tvárnenia. Východiskovým polotovarom pre ohýbané súčiastky sú plechy, tyče, profily. Využívajú sa pri stavbe strojov, vagónov, automobilov, lodí a i. Samotný pohyb je doprevádzaný spevnením materiálu, čím sa menia jeho pevnostné vlastnosti a následne i vlastnosti ohýbanej súčiastky. Tieto okolnosti majú za následok zníženie hmotnosti strojno-technologických celkov.

Ak ohýbanie má dať východiskovému materiálu požadované zakrivenie, hovoríme o ohýbaní. V opačnom prípade, ak chceme z ohnutého východiskového materiálu získať súčiastku s rovnou osou, hovoríme o rovnaní.

Ohýbanie na lisoch
Patrí k plošnemu tvarneniu, nástrojom je OHÝBADLO, kt. vkladáme do lisu – skladá sa z ohybníka a ohybnice. Pohyblivá časť vykonáva priamočiary pohyb.

Ohýbanie na lise [1]

Ohýbanie na lise

Nástroj: ohýbadlo
Výrobok : výlisok
Polotovar : plechy, tyče, profily
Stroj: lis

Materiál sa tvárni v nástroji, ohýbadle, ktorého pohyblivá činná časť vykonáva priamočiare pohyby. Takéto ohýbanie sa v priemyselnej výrobe uskutočňuje na mechanických lisoch resp. na špeciálnych ohýbacích strojoch – ohýbačkách.

Ohýbačka [2]

Postup ohýbania výlisku na ohýbačke

Pri tomto ohýbaní môže byť nástrojom aj ohraňovadlo, lemovadlo alebo driapkovadlo podľa momentálne realizovanej technologickej operácie.

Viac o OPERÁCII OHÝBANIA a o ohýbaní na lisoch nájdete na čísle 15. Operácia ohýbania – rozdelenie a princíp. [3]


Article printed from Strojárska technológia: http://www.strojarskatechnologia.info

URL to article: http://www.strojarskatechnologia.info/21-ohybanie-na-lisoch-princip-a-pouzitie/

URLs in this post:

[1] Image: http://www.strojarskatechnologia.info/wp-content/uploads/2009/05/21-ohybanie_na_lisoch.jpg

[2] Image: http://www.strojarskatechnologia.info/wp-content/uploads/2009/05/21-ohybacka.jpg

[3] Viac o OPERÁCII OHÝBANIA a o ohýbaní na lisoch nájdete na čísle 15. Operácia ohýbania – rozdelenie a princíp.: http://www.strojarskatechnologia.info/15-operacie-ohybania-rozdelenie-a-princip/

Copyright © 2009 Strojárska technológia. All rights reserved.