21. Ohýbanie na lisoch – princíp a použitie

Ohýbanie je technologický proces, pri ktorom vplyvom pôsobenia ohybového momentu systémom dvojice síl dochádza k trvalej zmene tvaru polotovaru. Ohýbanie je proces, ktorým dochádza k požadovanej zmene tvaru bez podstatnej zmeny prierezu, preto patrí do oblasti plošného tvárnenia. Východiskovým polotovarom pre ohýbané súčiastky sú plechy, tyče, profily. Využívajú sa pri stavbe strojov, vagónov, automobilov, lodí a i. Samotný pohyb je doprevádzaný spevnením materiálu, čím sa menia jeho pevnostné vlastnosti a následne i vlastnosti ohýbanej súčiastky. Tieto okolnosti majú za následok zníženie hmotnosti strojno-technologických celkov.

Ak ohýbanie má dať východiskovému materiálu požadované zakrivenie, hovoríme o ohýbaní. V opačnom prípade, ak chceme z ohnutého východiskového materiálu získať súčiastku s rovnou osou, hovoríme o rovnaní.

Ohýbanie na lisoch
Patrí k plošnemu tvarneniu, nástrojom je OHÝBADLO, kt. vkladáme do lisu – skladá sa z ohybníka a ohybnice. Pohyblivá časť vykonáva priamočiary pohyb.

Ohýbanie na lise

Ohýbanie na lise

Nástroj: ohýbadlo
Výrobok : výlisok
Polotovar : plechy, tyče, profily
Stroj: lis

Materiál sa tvárni v nástroji, ohýbadle, ktorého pohyblivá činná časť vykonáva priamočiare pohyby. Takéto ohýbanie sa v priemyselnej výrobe uskutočňuje na mechanických lisoch resp. na špeciálnych ohýbacích strojoch – ohýbačkách.

Ohýbačka

Postup ohýbania výlisku na ohýbačke

Pri tomto ohýbaní môže byť nástrojom aj ohraňovadlo, lemovadlo alebo driapkovadlo podľa momentálne realizovanej technologickej operácie.

Viac o OPERÁCII OHÝBANIA a o ohýbaní na lisoch nájdete na čísle 15. Operácia ohýbania – rozdelenie a princíp.Počet komentárov: 1 k téme “21. Ohýbanie na lisoch – princíp a použitie”

 1. Strojárska technológia » Témy | zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž:

  [...] Ohýbanie na lisoch – princíp a použitie [...]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ] • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Projektovanie výroby projektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • 2. Kvalita produkcie Kvalita – splnenie požiadaviek zákazníka… spokojný zákazník, systém manažérstva kvality, zlepšovanie kvality, nástroje kvality


  Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!