2. Zlievarenské formovacie materiály a vtoková sústava odliatku

Vtoková sústava

Vtoková sústava

Vtoková sústava

 1. vtoková sústava
 2. vtokový kanál
 3. lapač trosky
 4. zárezy
 5. odliatok

Vtokový kanál sa zužuje o 2-4°.

Vtoková sústava môže mať tri rôzne druhy jamiek:

 1. rozšírená jamka s prahom – pre zliatinu – prahom sa separujú nečistoty, prah vytvára silu, ktorá nadvihuje nečistoty na povrch.

  Jamka s prahom
 2. kužeľová jamka – používa sa pre ocele na odliatky.

  Kužeľová jamka
 1. lieviková jamka – používa sa pre zliatiny neželezných kovov.

  Lieviková jamka

Na nalievanie taveniny sa používajú dve základné panvy:

 1. Sklopná panva

  Sklopná panva
 2. Panva so spodnou výpusťou – drahšia, zložitá údržba; používa sa pre ocele; nečistoty sa zachytávajú na vrchu taveniny, čiže nie je potrebný lapač

  Panva so spodnou výpusťou

Lapač trosky je len u liatin, u ocele sa nepoužíva.

Vtokové zárezy môžu mať rôzne prierezy – štvorcové, trojuholníkové a polkruhové. Umiestnenie vtokových zárezov do dutiny formy musí byť volené tak, aby natavený kov nenarážal na líce formy, prípadne nepadal z vačšej výšky na dno formy. A aby sa ako prvé zásobovali najtenšie steny formy.

Výfuk odvádza plyny a pary, signalizuje zaplnenie formy, tlmí náraz tekutého kovu v okamihu zaplnenia dutiny. Na jeho výrobu slúži model – kolík.

Výfuk a vtoková sústava

Odliatky:

 • SUROVÝ ODLIATOK – vypadne z formy
 • HRUBÝ ODLIATOK – opracovaný, bez výfuku a vtokovej sústavy
 • HOTOVÝ ODLIATOK  - obrúsený, úplne opracovaný

Formovacie zmesi

Používajú sa pre výrobu jednorazových foriem, sú zložené z ostriva a spojiva. Spojivo slúži na vytvorenie kompaktnej zmesi tým, že obaľuje a vzájomne prepojí ostrivo – jeho zrniečka.

FZ:

 1. Prirodzené:- OSTRIVO – kremenné a kremičité piesky na báze SiO2
  - SPOJIVO – íly- ich spojením vznikajú mastné, polomastné a veľmi mastné piesky
 2. Syntetické:- OSTRIVO – prirodzené (kremičitý piesok) a umelé (šamot, magnezit)
  - SPOJIVO – anorganické (cement, sádra, vodné sklo, íly) a organické (oleje, živice, sacharidy)- spájanie spojiva buď s prirodzeným alebo umelým ostrivom.

Vlastnosti FZ:

 1. fyzikálne (vodivosť, rozťažnosť)
 2. chemické (nízka reaktívnosť z roztaveným kovom)
 3. technologické
  - pri formovaní – lepivosť, tekutosť, životnosť, rozmerová presnosť
  - pri liati – mechanické
  - priedušnosť
  - vlastnosti pri odstraňovaní formy

Výroba foriem a jadier je podmienená vlastnosťami FZ:

 1. Formovateľnosť – schopnosť presne prijímať tvar modelu a tým umožniť zhotovenie formy, ktorá zodpovedá tvaru odliatku
 2. Väznosť – schopnosť zachovať tvar daným formovaním a prenášať silové odpory aby mala forma stále rozmery
 3. Priedušnosť – schopnosť upechovanej FZ prepúšťať plyny a pary, ktoré vznikajú pri liatí
 4. Pevnosť po vysušení – väznosť na surovo nestačí a u zložitejších foriem a jadier sa hodnoty väznosti zvyšujú vysušením
 5. Žiaruvzdornosť – závisí od chemického zloženia FZ a na prítomnosti škodlivých tavidiel
 6. Zrnitosť – podmienená veľkosťou zŕn ostriva, takisto druhom odlievaného kovu – veľkosťou odliatku a požiadavkou na akosť povrchu
 7. chemická odolnosť – má vplyv na akosť povrchu odliatku a chemický účinok sa prejavuje reakciou kyslých oxidov zo zásadami
 8. rozpadovosť – schopnosť zmesi strácať pevnosť po odliatí, odliatok sa môže nerušene zmršťovať po odliati, je to spôsobené tým že niektoré pojivá sa účinkom kovu spália a prestanú viazať ostriv

Nežiaduce vlastnosti:

 1. Lepivosť – sťažuje vyberanie modelu, poškodzuje líce formy, model sa potiera špeciálnymi látkami
 2. Navĺhavosť – schopnosť FZ prijímať vlhkosť z ovzdušia
 3. Drobivosť – pri usušovaní formy znižuje väznosť


  Počet komentárov: 1 k téme “2. Zlievarenské formovacie materiály a vtoková sústava odliatku”

  1. Strojárska technológia » Témy | zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž:

   [...] Zlievarenské formovacie materiály. Vtoková sústava odliatku [...]

  Nechaj komentár

  • [ Vyhľadaj ]  • [ Zaujímavé linky ]

   • 1. Projektovanie výroby projektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
   • 2. Kvalita produkcie Kvalita – splnenie požiadaviek zákazníka… spokojný zákazník, systém manažérstva kvality, zlepšovanie kvality, nástroje kvality


   Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!