19. Operácie voľného kovania – rozdelenie

Voľné kovanie je taká technologická operácia, ktorou sa snažíme polotovar priblížiť tvarom i rozmerom hotovej súčiastke.
Voľné kovanie rozdeľujeme na ručné a strojné. Ručné sa kove na kovadline ručnými kováčskymi nástrojmi. Materiál sa ohrieva vo vyhni alebo v menších ohrievacích peciach. Ručné kovanie sa v súčasnosti používa veľmi málo (drobné opravy a umelecké kovanie). Strojné kovanie sa robí pod bucharmi alebo lismi.
Pre voľné kovanie sa používajú buchary. Pre kovanie výkovkov, kde sa požaduje väčšia hmotnosť barana sa používajú hydraulické lisy. Polotovarom je valcovaný materiál alebo ingot.

Technologický proces výroby výkovkov voľným kovaním je rôzny a často značne zložitý. Tvorí ho rad vhodne kombinovaných kováčskych operácií. Medzi základné operácie voľného kovania patria: ubíjanie, predlžovanie, osadzovanie, presadzovanie, prebíjanie (dierovanie), sekanie a ohýbanie.

Ubíjanie – je stlačovanie tvárneného telesa, pričom sa zmenšuje jeho výška a zväčšuje sa prierez kolmý k smeru stlačovania

Voľné kovanie

Voľné kovanie - schéma ubíjania, obr.2 zmena prierezu pri ubíjaní

Zmena prierezu pri ubíjaní:

a – štvorcový prierez
b – obdĺžnikový prierez

Predlžovanie – je kováčska operácia, pri ktorej sa zväčšuje dĺžka polotovaru pri súčasnom zmenšovaní jeho priečneho prierezu.

Osadzovanie – je kováčska operácia, pri ktorej sa vytvára náhly prechod jednej časti výkovku oproti druhej pri súčasnej zmene prierezu. Pri osadzovaní sa používajú ploché alebo tvarové kovadlá a zasekávacie príložky.

Presadzovanie – je operácia, pri ktorej sa presadzuje jedna časť výkovku oproti druhej buď v jednej rovine alebo v dvoch rovinách.

Prebíjanie (dierovanie) – je kováčska operácia, pri ktorej vtlačovaním prebíjacieho tŕňa do polotovaru vytvárame otvor. Nástrojom je prebíjací tŕň (priebojník), ktorý má priečny prierez odpovedajúci požadovanému tvaru otvoru. Prebíjací tŕň môže byť plný alebo dutý.

Sekanie – je kováčska operácia, ktorou sa polotovar rozdeľuje na časti, alebo sa oddeľuje prebytočný materiál z výkovkov. Nástroj pre sekanie – sekač – sa zatlačuje kovadlom do materiálu a tým dochádza k oddeleniu materiálu. Sekač môže byť rovný alebo tvarový.

Ohýbanie – pri voľnom kovaní sa prevádza buď v kovadlách alebo upnutím polotovaru medzi kovadlá a voľný koniec ohýbame po upnutí žeriavom buď prostredníctvom páky alebo reťaze.

Stroje pre voľné kovanie

V priemyselných prevádzkach sa pre voľné kovanie najčastejšie používajú kompresorové buchary, parné buchary a hydraulické lisy.Počet komentárov: 2 k téme “19. Operácie voľného kovania – rozdelenie”

 1. Strojárska technológia » 25. Klasifikácia procesov obrábania a ich stručná charakteristika | zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž:

  [...] voľné – (k plastickej deformácií materiálu dochádza medzi kovadlami ) – viac v téme č. 19. Operácie voľného kovania – rozdelenie [...]

 2. Strojárska technológia » Témy | zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž:

  [...] Operácie voľného kovania – rozdelenie [...]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ] • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Projektovanie výroby projektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • 2. Kvalita produkcie Kvalita – splnenie požiadaviek zákazníka… spokojný zákazník, systém manažérstva kvality, zlepšovanie kvality, nástroje kvality


  Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!