- Strojárska technológia - http://www.strojarskatechnologia.info -

17. Operácie tlačenia – rozdelenie a princíp

Posted By admin On 30/05/2009 @ 15:15 In Strojárske technológie | 1 Comment

Tlačenie, niekedy nazývané aj kovotlačenie alebo rotačné tvárnenie je taký spôsob tvárnenia, pri ktorom plech (prístrih) alebo plechový polovýrobok (výťažok) sa otáča okolo osi rotácie a pôsobením tlačného nástroja sa postupne posúva od stredu k okraju rotujúceho polotovaru. Výrobok, ktorý vzniká kovotlačením sa nazýva výtlačok. Kovotlačenie je združený ohyb s pretvárnením za rotácie. Ohýbanie za rotácie s prídavným tlakom na malý objem vytvára jav lokalizácie plastickej deformácie a rast tvárniteľnosti.

Aj keď je hlboké ťahanie do hĺbky prepracované, ostáva tlačenie vzhľadom na svoju výhodnosť a flexibilitu vhodným technologickým postupom výroby. Z hľadiska sériovosti je tlačenie ekonomicky výhodnejšie pri malých a stredných sériách.

Schéma tlačenia na väčší počet tlačných operácií [1]

Schéma tlačenia na väčší počet tlačných operácií

Stupeň deformácie materiálu pri tlačení je daný pomerom priemeru prístrihu D0 ku vnútornému priemeru výlisku d a určíme ho podľa K=D0/d

Pri výrobe nádob tlačiteľským spôsobom sa používajú tieto základné tlačiteľské operácie:

  1. Tlačenie, ktorým sa pretvára rovinný plechový kotúč na dutú nádobu, pričom sa niektorá časť tiež len zužuje alebo rozširuje.
  2. Tlačenie s redukovaním hrúbky, pri ktorom je východiskovým polovýrobkom výťažok vyrobený ťahaním, alebo kovotlačením.
  3. Prehladzovanie tvaru výťažkov ťahaných viacoperačným ťahaním.
  4. Ostrihovanie (zarovnávanie) okrajov polotovaru (výtlačku) poprípade vypichnutie otvoru v dne.
  5. Lemovanie (pre zväčšenie tuhosti) a zaokrúhlenie výtlačku.
Tlačenie [2]

Princíp tlačenia s redukovaním hrúbky steny


Article printed from Strojárska technológia: http://www.strojarskatechnologia.info

URL to article: http://www.strojarskatechnologia.info/17-operacie-tlacenia-rozdelenie-a-princip/

URLs in this post:

[1] Image: http://www.strojarskatechnologia.info/wp-content/uploads/2009/05/17-schema_tlacenia.jpg

[2] Image: http://www.strojarskatechnologia.info/wp-content/uploads/2009/05/17-tlacenie.jpg

Copyright © 2009 Strojárska technológia. All rights reserved.