17. Operácie tlačenia – rozdelenie a princíp

Tlačenie, niekedy nazývané aj kovotlačenie alebo rotačné tvárnenie je taký spôsob tvárnenia, pri ktorom plech (prístrih) alebo plechový polovýrobok (výťažok) sa otáča okolo osi rotácie a pôsobením tlačného nástroja sa postupne posúva od stredu k okraju rotujúceho polotovaru. Výrobok, ktorý vzniká kovotlačením sa nazýva výtlačok. Kovotlačenie je združený ohyb s pretvárnením za rotácie. Ohýbanie za rotácie s prídavným tlakom na malý objem vytvára jav lokalizácie plastickej deformácie a rast tvárniteľnosti.

Aj keď je hlboké ťahanie do hĺbky prepracované, ostáva tlačenie vzhľadom na svoju výhodnosť a flexibilitu vhodným technologickým postupom výroby. Z hľadiska sériovosti je tlačenie ekonomicky výhodnejšie pri malých a stredných sériách.

Schéma tlačenia na väčší počet tlačných operácií

Schéma tlačenia na väčší počet tlačných operácií

Stupeň deformácie materiálu pri tlačení je daný pomerom priemeru prístrihu D0 ku vnútornému priemeru výlisku d a určíme ho podľa K=D0/d

Pri výrobe nádob tlačiteľským spôsobom sa používajú tieto základné tlačiteľské operácie:

 1. Tlačenie, ktorým sa pretvára rovinný plechový kotúč na dutú nádobu, pričom sa niektorá časť tiež len zužuje alebo rozširuje.
 2. Tlačenie s redukovaním hrúbky, pri ktorom je východiskovým polovýrobkom výťažok vyrobený ťahaním, alebo kovotlačením.
 3. Prehladzovanie tvaru výťažkov ťahaných viacoperačným ťahaním.
 4. Ostrihovanie (zarovnávanie) okrajov polotovaru (výtlačku) poprípade vypichnutie otvoru v dne.
 5. Lemovanie (pre zväčšenie tuhosti) a zaokrúhlenie výtlačku.
Tlačenie

Princíp tlačenia s redukovaním hrúbky stenyPočet komentárov: 1 k téme “17. Operácie tlačenia – rozdelenie a princíp”

 1. Strojárska technológia » Témy | zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž:

  [...] Operácie tlačenia – rozdelenie a princíp [...]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ] • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Projektovanie výroby projektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • 2. Kvalita produkcie Kvalita – splnenie požiadaviek zákazníka… spokojný zákazník, systém manažérstva kvality, zlepšovanie kvality, nástroje kvality


  Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!