16. Operácie ťahania – rozdelenie a princíp

Ťahaním nazývame taký technologický proces, pri ktorom z rovinného polotovaru (plechu) vytvárame priestorové (duté) telesá jednoduchých alebo zložitých tvarov. Teleso vyrobené ťahaním nazývame výťažok. Výťažok je možno urobiť na jednu alebo viac operácií (záleží na rozmeroch a tvare výťažku). Pretvorenie rovinného polotovaru na duté teleso sa realizuje v nástroji, ktorý sa nazýva ťahadlo. V praxi sa však častejšie používa výraz ťažný nástroj. Hlavné časti nástroja sú: ťažník, ťažnica, pridržiavač.

Ťahanie

 1. ťažník
 2. ťažnica
 3. pridržiavač
 4. ťahaný plech

Ťahanie je značne rozšírený technologický proces, ktorým sa vyrábajú súčiastky zložitých tvarov, dostatočne tuhé s minimálnou hmotnosťou. Je to proces veľmi produktívny. Zložitú súčiastku (výlisok) je možno zhotoviť na jeden resp. viac zdvihov lisu.

Ťahaním sa vyrábajú súčiastky používané vo všetkých oblastiach nášho života. V domácnostiach sú ťahaním vyrobené všetky kovové kuchynské nádoby, obaly chladničiek, pračiek, rúr na pečenie a pod. V automobilovom priemysle sa ťahaním vyrábajú všetky dielce karosérie osobných i nákladných automobilov. Ťahanie ako technologická operácia je ďalej veľmi používaná pri výrobe lietadiel, lodí, hračiek, potravinárskom priemysle, elektrotechnike a pod.

Tvárniace stroje pre ťahanie majú odlišnú konštrukciu. Ťahaný plech je pri ťahaní vo väčšine prípadov potrebné pridržiavať, preto stroj musí mať dve šmýkadla – ťažné a pridržiavacie. Stroje pre ťahanie majú veľký zdvih.

Rozdelenie ťahania

 • ťahanie obyčajné
 • ťahanie so stenčení steny
 • ťahanie spätné
 • žliabkovanie (zvyšovanie tuhosti predmetu vytiahnutím plytkých prehĺbenín)
 • preťahovanie (vytváranie nábojov alebo valcových stien obvykle pre závit)
 • rozširovanie (zväčšovanie obvodu výťažku)
 • zužovanie (zmenšovanie obvodu výťažku)
 • preťahovanie ťahadlom (zhotovenie jednoduchých výťažkov väčších rozmerov z plechu upnutého pevne na protiľahlých koncoch. Pohybom ťažníka sa plech preťahuje)


Počet komentárov: 1 k téme “16. Operácie ťahania – rozdelenie a princíp”

 1. Strojárska technológia » Témy | zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž:

  [...] Operácie ťahania – rozdelenie a princíp [...]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ] • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Projektovanie výroby projektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • 2. Kvalita produkcie Kvalita – splnenie požiadaviek zákazníka… spokojný zákazník, systém manažérstva kvality, zlepšovanie kvality, nástroje kvality


  Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!