15. Operácie ohýbania – rozdelenie a princíp

Ohýbanie je technologický proces, pri ktorom vplyvom pôsobenia ohybového momentu systémom dvojice síl dochádza k trvalej zmene tvaru polotovaru. Ohýbanie je proces, ktorým dochádza k požadovanej zmene tvaru bez podstatnej zmeny prierezu, preto patrí do oblasti plošného tvárnenia.

Východiskovým polotovarom pre ohýbané súčiastky sú plechy, tyče, profily. Využívajú sa pri stavbe strojov, vagónov, automobilov, lodí a i.

Samotný pohyb je doprevádzaný spevnením materiálu, čím sa menia jeho pevnostné vlastnosti a následne i vlastnosti ohýbanej súčiastky. Tieto okolnosti majú za následok zníženie hmotnosti strojno-technologických celkov.

Podľa spôsobu pohybu nástroja vzhľadom na tvárnený materiál možno ohýbanie rozdeliť do dvoch základných skupín:

 1. Ohýbanie na lisoch – materiál sa tvárni v nástroji, ohýbadle, ktorého pohyblivá činná časť vykonáva priamočiare pohyby. Takéto ohýbanie sa v priemyselnej výrobe uskutočňuje na mechanických lisoch resp. na špeciálnych ohýbacích strojoch – ohýbačkách
 2. Ohýbanie na valcoch – nástrojom sú samotné valce, ktoré vykonávajú otáčavý pohyb

Podľa konštrukčno-technologických podmienok ohýbania môžeme ohýbanie rozdeliť na:

 • ohýbanie s malým polomerom zakrivenia pri veľkom stupni plastickej deformácie v mieste ohybu (ohýbanie do uhla)
 • ohýbanie s veľkým polomerom zakrivenia pri pomerne malom stupni plastickej deformácie rozloženom po oblúku (ohýbanie do oblúka)

Ohýbanie na lisoch

Ohýbanie – smer pohybu pohyblivej činnej časti sa zhoduje so smerom osi uhla tvoreného ramenom ohnutého predmetu, čiara ohybu je zvyčajne kratšia vo vzťahu na ohýbané ramená.

Ohýbanie do tvaru U

Ohýbanie do tvaru U

 1. Ohybník
 2. Ohybnica
 3. Vyhadzovač
 4. Ohýbaný výlisok

Ohraňovanie – týmto spôsobom sa vyrábajú postupným ohýbaním rôzne profily. Čiara pohybu je zvyčajne dlhšia ako ramená ohybu

Ohraňovanie

Ohraňovanie

Zakružovanie – na tvárnený materiál sa vyvíja tlak, vyvolávajúci posúvanie plechu po zakrivenom povrchu pevnej čeľuste – výroba závesu. Konečný tvarový efekt je teda možné dosiahnuť v rôznych nástrojoch s rôznou postupnosťou pôsobenia na materiál.

Zakružovanie

Zakružovanie

1,2 – ohybnica, 3 – ohybník, 4,5,6, – ohýbaný výlisok, 7 – tŕň

Lemovanie – sa využíva na vystuženie okraja výlisku alebo na prípravu spoja

Driapkovanie – pôsobením na vopred vytvorené ohnuté lemy sa dosiahne pevný spoj.

Ohýbanie na valcoch

Pri tomto ohýbaní sa miesto plastickej deformácie postupne mení. Podľa polohy roviny ohybu vzhľadom na os valcov rozoznávame tieto metódy:

 • priečne valcovanie – rovina ohýbania je kolmá na os valca
 • pozdĺžne valcovanie – rovina ohýbania prechádza osami dvoch valcov s príslušným profilom

Ohýbanie na valcoch

a – navíjanie
b – zakružovanie
c – rovnanie
d – pozdĺžne valcovanie

Konštrukčné schémy zakružovačiek

Konštrukčné schémy zakružovačiek

 1. trojvalcová symetrická
 2. trojvalcová nesymetrická
 3. štvorvalcová symetrická


Počet komentárov: 2 k téme “15. Operácie ohýbania – rozdelenie a princíp”

 1. Strojárska technológia » 21. Ohýbanie na lisoch - princíp a použitie | zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž:

  [...] Viac o OPERÁCII OHÝBANIA a o ohýbaní na lisoch nájdete na čísle 15. Operácia ohýbania – roz… Tagy: ohýbanie 05.30.2009  VERZIA PRE TLAČ [...]

 2. Strojárska technológia » Témy | zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž:

  [...] Operácie ohýbania – rozdelenie a princíp [...]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ] • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Projektovanie výroby projektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • 2. Kvalita produkcie Kvalita – splnenie požiadaviek zákazníka… spokojný zákazník, systém manažérstva kvality, zlepšovanie kvality, nástroje kvality


  Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!