14. Operácie strihania – rozdelenie a princíp

Strihanie je jedna z najčastejšie používaných operácií v strojárskej výrobe. Požíva sa pri príprave polotovarov na vystrihovanie hotových výstrižkov alebo ako pomocná operácia pri výrobe strojárskych výrobkov.

Strihanie je taká technologická operácia, pri ktorej pôsobením vonkajších síl dochádza k postupnému alebo súčasnému oddeľovaniu častí materiálu v strižných nástrojoch pozdĺž krivky strihu.

Medzi základné operácie strihania patria:

 • dierovanie (vytváranie otvorov)
 • ostrihovanie (oddeľovanie nadbytočného materiálu)
 • vystrihovanie (vystrihovanie časti materiálu)
 • prestrihovanie (čiastkové vystrihávanie materiálu)
 • nastrihovanie (čiastočné nastrihávanie materiálu)
 • pristrihovanie (dosiahnutie presnejších tvarov)
 • presné vystrihovanie
 • pretrhávanie a vysekávanie (oddeľovanie materiálu výsečníkom na podložke)

Strihanie v strihadlách:

Je to najrozšírenejší spôsob výroby výstrižkov. základné operácie – dierovanie a vystrihovanie

Strihadlo je strižný nástroj – nástroj na vyhotovenie výstrižku konkrétneho tvaru a rozmerov.

Strihanie

z – strižná vôľa

ms – strižná medzera

 1. strižník
 2. strižnica
 3. strihaný materiál (pás plechu)
 4. vystrihnutý materiál (výstrižok)

Spôsoby odstraňovania odpadu

Spôsoby odstraňovania odpadu

a – vyhadzovačom

b,c – prepadom

Strižný proces je možné rozdeliť na tri základné fázy:

 1. pružná fáza – na začiatku pôsobenia strižného nástroja na strihaný materiál vzniká v materiáli pružná deformácia do okamihu, keď napätie v mieste strihu dosiahne hodnotu medze klzu Re, táto fáza činí 5 – 10 % hrúbky strihaného materiálu
 2. tvárna fáza – po prekročení medze klzu Re v mieste strihu sa napätie zvyšuje do medze pevnosti v šmyku, táto fáza činí 10 – 25 % hrúbky strihaného materiálu
 3. fáza porušenia – po prekročení napätia na medzi pevnosti v šmyku vznikajú v strihanom materiáli mikroskopické a neskôr makroskopické trhliny smerujúce po sklzových rovinách, spôsobujúce oddelenie častí materiálu

Strihanie sa môže realizovať za studena alebo za tepla. Za studena sa strihajú mäkké materiály a plechy. Strihanie za tepla sa používa pri strihaní materiálov o vyššej pevnosti a väčších prierezov. Strihať môžeme: rovnobežnými nožmi, sklonenými nožmi, kruhovými nožmi a v strihadlách.

Strižné nástroje:

 • jednoduchý strižný nástroj

  Jednoduchý strižný nástroj
 • zlúčený nástroj

  Zlúčený strižný nástroj
 • postupový strižný nástroj

  Postupový strižný nástroj
 • združený nástroj

  Združený strihací nástroj

Nástrihový plán – spôsob rozmiestnenia výstrižkov na tabuľu plechu alebo pás plechu.

 1. bez odpadu
 2. s odpadom
 • priamy
 • šikmý
 • protiľahlý
 • jednoradový
 • viacradový
 • s vystrihovaním prepážky do odpadu


Počet komentárov: 1 k téme “14. Operácie strihania – rozdelenie a princíp”

 1. Strojárska technológia » Témy | zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž:

  [...] Operácie strihania – rozdelenie a princíp [...]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ] • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Projektovanie výroby projektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • 2. Kvalita produkcie Kvalita – splnenie požiadaviek zákazníka… spokojný zákazník, systém manažérstva kvality, zlepšovanie kvality, nástroje kvality


  Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!