10. Odporové zváranie – podstata procesu, rozdelenie

Odporové zváranie definujeme ako spôsob zvárania, pri ktorom sa vytvára zvar bez prídavného materiálu krátkodobým prechodom prúdu vysokej intenzity cez miesto zvaru, pri súčasnom pôsobení tlaku. Zvárací proces je charakterizovaný tým, že na dosiahnutie zváracej teploty sa využíva teplo, vyvinuté zváracím prúdom pri spolupôsobení odporov v oblasti zvaru.

Základné spôsoby odporového zvárania:

 1. bodové zváranie (zvar sa zhotovuje v jednom bode zváraných dielcov medzi bodovými zváracími elektródami)
 2. švové zváranie (prítlačná sila pôsobí súvisle a prúd pôsobí priebežne alebo prerušovanie, čím sa vytvorí lineárny zvar)
 3. výstupkové zváranie (prítlačná sila a prúd sú lokalizované vo výstupku alebo výstupkoch pretlačených alebo vytvorených na jednej alebo viacerých styčných plochách, pričom sa tieto výstupky počas zvárania roztlačia)
 4. odporové stykové zváranie (zvárané diely sú spolu pritlačené pred ohrevom, pričom tento prítlak sa udržiava aj počas prechodu prúdu pokiaľ sa nedosiahne zváracia teplota pri ktorej sa vytvorí výronok)
 5. odtavovacie stykové zváranie (k ohrevu dochádza pri postupnom a opakovanom prisúvaní dielcov k sebe, čo spôsobuje prerušovaný prechod prúdu cez miesta dotyku, čím dochádza k požadovanému ohrevu a následnému stlačeniu, resp. dokončenia zvaru)
Odporové zváranie

Odporové zváranie - bodový zvar

 1. Bodový zvar
 2. Bodová zváracia elektróda
 3. Zvarený dielec
 4. Bodová zváracia elektróda
 5. Zdroj prúdu

Poznámka: Počas zváracieho procesu prítlačná sila pôsobí cez bodové elektródy.

Výhody:

 • vysoká produktivita – zvárací čas trvá iba zlomky sekundy
 • využitie vo veľkosériovej, príp. malosériovej výrobe
 • možnosť automatizácie s automatickým priebehom zváracích parametrov

Nevýhody:

 • opotrebovanie elektród môže mať za následok zníženie kvality zvarov
 • možné problémy vzniknuté s požiadavkami na automatizáciu a sériovosť
 • potreba vysokých investičných nákladov

Príklady použitia:

Odporové zváranie nachádza uplatnenie v priemysle, kde je požadovaná vysoká produktivita práce, vysoká efektivita, pri veľkých sériách. Celkový podiel odporového zvárania v oblasti priemyslu je 12 až 15 % odpracovaných hodín zo všetkých zváračských prác, pričom snáď najširšie uplatnenie našlo v automobilovom priemysle (60 až 70 % z celkových zváračských prác).Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ] • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Projektovanie výroby projektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • 2. Kvalita produkcie Kvalita – splnenie požiadaviek zákazníka… spokojný zákazník, systém manažérstva kvality, zlepšovanie kvality, nástroje kvality


  Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!