1. Zlievarenské vlastnosti kovov a ich zliatin

Taviteľnosť

Taviteľnosť je schopnosť prechádzať z tuhého do kvapalného skupenstva pri zachovaní chemického zloženia a stupňa čistoty.

Vyjadruje sa spotreba tepla na natavenie a prehriatie liatiny.

Množstvo tepla:

Q=cs(tL-20)m+m.lT+cs´(tp-tL)m

Ochladzovanie čistého kovu

Ochladzovanie čistého kovu

Ochladzovanie zliatiny

Ochladzovanie zliatiny

Tekutosť

Tekutosť je obrátená hodnota dynamickej viskozity.

φ=1/η, kde η je dynamická viskozita.

 • Zabiehavosť je tekutosť meraná pri plnení formy, kým nestuhne tavenina. U liatiny sa zabiehavosť zvyšuje fosforom (sivá liatina). Fosfor je negatívny prvok, pozitívny jedine pre zvýšenie zabiehavosti taveniny.
 • Odmiešavanie je oddeľovanie jednotlivých štruktúrnych zložiek pri tuhnutí. Príčinou je čiastočná alebo úplná nerozpustnosť dvoch kovov alebo zliatin. napr. olovený bronz (Cu-Pb); TTAV-Cu=1083°C a TTAV-Pb=327°C
 • Schopnosť pohlcovať plyny je rozpustnosť plynov v kovoch,  so zvyšujúcou teplotou sa zvyšuje, so znižujúcou teplotou sa znižuje.

Zmršťovanie

Zmršťovanie je zlievarenská vlastnosť, ktorá sa prejavuje zmenou objemu, resp. rozmerov; s klesajúcou teplotou – zmenšovanie rozmerov.

Merná hmotnosť

oceľ v tuhom stave ρ=7,8 kg.dm-3, oceľ v roztavenom stave  ρ=6,8 kg.dm-3

sivá liatina v tuhom stave ρ=7,25 kg.dm-3, v tekutom stave ρ=6,9 kg.dm-3

Zmršťovanie v tekutej fáze, v intervale tuhnutia a v tuhej fáze

Zmršťovanie v tekutej fáze, v intervale tuhnutia a v tuhej fáze

 1. Tp – TL – zmršťovanie v tekutej fáze – rieši sa dotekaním, zásobárňou tekutého kovu
 2. TL-Ts – zmršťovanie v intervale tuhnutia – rieši sa naliatkovaním alebo chladítkami (menej účinné)
 3. Ts-T20 – zmršťovanie v tuhej fáze – model sa robí o mieru zmrštenia väčší
Zmršťovanie

Zmršťovanie

 1. Odvod tepla
 2. Klesanie hladiny
 3. Stiahnutie – vznik STIAHNUTINY


Počet komentárov: 1 k téme “1. Zlievarenské vlastnosti kovov a ich zliatin”

 1. Strojárska technológia » Témy | zlievarenstvo, obrábanie, tvárnenie, tepelné spracovanie povrchov, povrchové úpravy povlakovaním, montáž:

  [...] Zlievarenské vlastnosti kovov a ich zliatin [...]

Nechaj komentár

 • [ Vyhľadaj ] • [ Zaujímavé linky ]

  • 1. Projektovanie výroby projektovanie – realizácia – prevádzka výrobných systémov, projektová činnosť, analýza – štruktúra – rozvoj výroby
  • 2. Kvalita produkcie Kvalita – splnenie požiadaviek zákazníka… spokojný zákazník, systém manažérstva kvality, zlepšovanie kvality, nástroje kvality


  Share your story & Inspire Others. $9.99 .org from GoDaddy.com!